Ước mơ của espresso tượng trưng cho cảm giác tốt làm một cái gì đó mới nhanh hơn so với những người khác. Một tình huống trong cuộc sống của bạn, nơi bạn muốn tận hưởng được giúp đỡ để tìm hiểu hoặc làm quen với một cái gì đó nhanh hơn bình thường. Tôi thích ở lại ở phía trước của trò chơi. Cảm thấy tinh vi hoặc chuyên nghiệp với cách tiếp cận một cái gì đó mới. Giấc mơ về mong muốn Espresso và không thể có nó có thể phản ánh thất vọng của bạn lúc không thể tìm thấy hoặc sử dụng một lợi thế để tiến bộ nhanh hơn. Việc thiếu các tính năng hoặc giải pháp tinh vi. Cảm thấy như một kẻ thua cuộc, bởi vì anh đang trở lại.

Xem ý nghĩa của đường cao tốc