Boné, Cime, sơn, Beret

Bất cứ ai sử dụng nắp trong một giấc mơ đang cố gắng sử dụng nơi trú ẩn để bảo vệ nó khỏi môi trường. Có lẽ bạn đang sợ bị tổn thương bởi những người bạn tin tưởng. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra những bí mật bạn có và không muốn hiển thị cho người khác.