Săn bắn

Ước mơ về săn bắn tượng trưng cho việc theo đuổi một mục tiêu. Tìm kiếm cái gì tôi muốn có, để đạt được trong cuộc sống thực, hoặc tìm kiếm những ý tưởng đó sẽ giúp làm sáng tỏ vấn đề của bạn. Bạn có thể được trên săn cho một giải pháp hoặc một cuộc chinh phục tình dục. Để ước mơ mà bạn săn và giết một con vật tượng trưng cho việc đạt được một mục tiêu hoặc sử dụng sức mạnh để thoát khỏi một vấn đề. Tìm kiếm các động vật trong phần chủ đề động vật cho thông tin của tôi. Mơ ước rằng bạn đang bị săn bắn tượng trưng cho một người hoặc tình huống mà bạn cảm thấy purposefully là phía sau bạn. Ai đó có thể sử dụng tất cả các tài nguyên của bạn để trừng phạt bạn, bạn thất bại hoặc thực hiện thay đổi.