Đi bộ đường dài

Nếu bạn đang đi bộ trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy mong muốn của bạn để làm cho tiến bộ trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Bởi vì bạn sẽ chi tiêu cuộc sống của bạn với một lực lượng lớn như vậy, do đó có nghĩa là bạn sẽ thành công ở khắp mọi nơi.