Gàu

Ước mơ của gàu tượng trưng cho bối rối mà người khác không có vấn đề. Cảm thấy thất vọng hoặc thấp lòng tự trọng bởi vì bạn không phải là Carefree như những người khác. Bạn có thể có rất nhiều stress và căng thẳng. Không thích mình thông báo người khác là hoàn hảo mà không nhận được hoàn hảo ngay cả. Gàu có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải suy nghĩ lại cách bạn tiếp cận các vấn đề hiện tại của bạn.