Máy tính xách tay

Để xem hoặc sử dụng máy tính xách tay được hiểu là đề nghị của tiềm thức cho bạn để xem xét rằng có thể có một nhu cần để có thể tiếp cận và giao tiếp với những người khác trong bất kỳ trường hợp nào.