Costa

Mơ ước về bờ biển hoặc nhìn thấy trong giấc mơ của bờ biển, có thể chỉ ra rằng bạn đang ở trên một nhiệm vụ tinh thần. Các bờ biển tượng trưng cho cuộc gặp gỡ giữa hai tiểu bang của tâm-các hợp lý và chưa hợp lý. Giấc mơ có thể là một ẩn dụ cho cách bạn đang Shouldering. qua cuộc sống. Bạn có thể cần phải thực hiện những điều nghiêm túc hơn.