Dome

Giấc mơ của một mái vòm tượng trưng cho một số khu vực của cuộc sống của bạn được bảo vệ hoặc bị cô lập. Harboring tâm lý. Nó cũng có thể là đại diện của các tình huống mà trong đó bạn hoặc người khác là hoàn toàn không biết về lựa chọn thay thế. Ngoài ra, một mái vòm có thể phản ánh các tình huống như vậy là tập trung vào những gì bạn không quan tâm hoặc ghi chú bất cứ điều gì khác.