Xử trảm

Giấc mơ, trong đó bạn bị chặt đầu, cho thấy xu hướng của bạn để hành động một mình. Có lẽ giấc mơ gợi ý rằng bạn nghĩ hai lần trước khi làm bất cứ điều gì. Giấc mơ, trong đó bạn bị chặt đầu, cũng có thể cho thấy rằng bạn phải chấp nhận các trách nhiệm và thực hiện một số quyết định cuối cùng, không có vấn đề bao nhiêu nhược điểm nó gây ra.