Phút cuối

Những ước mơ về giờ thứ mười một tượng trưng cho cảm giác rằng thời gian là đi qua hoặc là một tình huống là khủng khiếp. Bạn có thể được rất nhiều áp lực do một quyết định quan trọng là cần phải được thực hiện hoặc một thời hạn mà phải được đáp ứng. Cảm thấy rằng bạn đang mạo hiểm tất cả mọi thứ để có được một kết quả mong muốn.