Cứng

Khi bạn đang mơ ước là không linh hoạt, nó đại diện cho những khó khăn mà bạn sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ rất lớn mà bạn muốn đạt được.