Bụng, bụng, bụng

Giấc mơ, trong đó bạn nhìn thấy bụng của riêng bạn, cho thấy những suy nghĩ và ý tưởng đang được kết tinh và nói đến thực tế. Có lẽ bạn đã sẵn sàng để nhận ra những ý tưởng mà chúng tôi đã trong tâm trí của bạn trong một thời gian. Bụng cũng có thể chỉ ra những cảm xúc bị đàn áp bắn hạ trong. Có lẽ bạn nên tin tưởng thêm về những gì bạn có thể nhận được. Nếu bạn nhìn thấy bụng, trong đó có các em bé trong nó, sau đó một giấc mơ như vậy là biểu hiện cho những cảm xúc đó là về để đi ra. Nếu bạn đã gãi bụng của riêng bạn trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy có thể chỉ ra các kích thích nội bộ gây ra cảm giác đói.