Mat

Những ước mơ về một treadmill tượng trưng cho cảm giác bị mắc kẹt hoặc đi hư không. Nỗ lực của bạn ở sự tiến bộ là vô cùng. Công việc khó khăn hoặc nỗ lực của bạn là vô ích. Một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải thử những ý tưởng mới hoặc đưa ra thói quen xấu. Ngoài ra, một thang cuốn có thể phản ánh những suy nghĩ hoặc thảo luận mà bạn không thể dừng lại. Ví dụ: một người đàn ông trẻ mơ ước nhìn thấy một người đàn ông với batons, chạy trên một máy chạy bộ. Trong cuộc sống thực, ông đã bị ám ảnh với thảo luận về cách ông được trong một tranh luận với một ai đó. Các Treadmill đại diện như là một trong những không ngừng thảo luận về ý kiến của mình chống lại người đồng tính.