Ethiopia

Giấc mơ về Ethiopia tượng trưng cho một suy nghĩ đắm mình trong một tình huống mà tất cả mọi người xung quanh bạn làm cho bạn cảm thấy như thể tất cả mọi thứ họ đang làm là một ưu tiên, bỏ qua bạn. Cảm thấy lo lắng hoặc ý tưởng của bạn không bao giờ có thể là quan trọng nhất để tập trung vào.