Đậu

Nếu bạn mơ ước ăn đậu tượng trưng cho sự liên kết giữa rễ và nhân loại của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì bạn buộc với những người xung quanh bạn. Các giải thích khác của nhìn thấy hoặc ăn đậu nói rằng chủ đề quan trọng nhất của bạn đang được là chất lượng u của linh hồn của bạn và đại diện cho cuộc sống vô hạn mà bạn phải chỉ ra và sống như bạn có thể chỉ sống một lần. Hãy nhớ rằng biểu tượng quan trọng nhất của đậu là fecundity và năng suất.