Trang phục bên

Giấc mơ của một bên trang phục tượng trưng cho một tình huống mà bạn hoặc những người khác đang có vui vẻ đặt ra như là một cái gì đó mà bạn không. Bạn có thể đang cố gắng để thoát khỏi nhu cầu của cuộc sống thực hoặc làm cho bạn cảm thấy tốt hơn bằng cách sống một lời nói dối.