Thai nhi

Để có tương tác với một bào thai trong giấc mơ, nó đại diện cho bắt đầu từ hơn và các cơ hội mới. hoặc để tìm thấy hoặc nhìn thấy một bào thai khi nó là mơ ước, có ý nghĩa sâu và nổi bật như là một điềm xấu cho một mối quan hệ hoặc một ý tưởng mới phát triển trong cuộc sống thức dậy của nó. Một cái gì đó sáng tạo đang xảy ra. Mặt khác, có thể có một lời giải thích khác nhau, bạn có thể bày tỏ khó khăn trong một số tình huống hoặc mối quan hệ.