Gan

Những ước mơ về một gan con người tượng trưng cho cảm xúc về bản thân, có thể phục hồi từ những vấn đề có thể phát sinh. Với sự tự tin, cảm thấy rằng bạn không bao giờ có thể mất. Những ước mơ về một bệnh gan hoặc bệnh có thể tượng trưng cho cảm xúc về bản thân bạn có vấn đề trong phục hồi hoặc nhảy trở lại trong một tình huống của cuộc sống tỉnh dậy. Không được có thể trở về một suy nghĩ lo lắng miễn phí như bình thường. Giấc mơ của một gan để mất hoặc có suy gan tượng trưng cho cảm giác về bản thân, mất hoặc thất bại trong một số cách mà bạn không tin, mà bạn đã có thể phục hồi từ. Cảm xúc về một tình trạng mất khả năng vĩnh viễn. Giấc mơ về việc loại bỏ một ai đó khỏi gan có thể đại diện cho cảm xúc của bạn về vĩnh viễn, đảm bảo rằng kẻ thù không bao giờ có thể phục hồi hoặc di chuyển trên mà không làm như vậy với anh ta. Giữ kẻ thù của bạn vĩnh viễn mất hoặc không có khả năng khôi phục lại sức mạnh hoặc sự tự tin của họ.