Dây

Biểu tượng của giấc mơ của dây bạn công bố một tour du lịch. Nó có thể rất ngắn nhưng thú vị và tuyệt vời. Một chủ đề cũ gỉ trong giấc mơ cho thấy tâm trạng của bạn xấu, tiêu cực.