Bóng đá

Ước mơ của bóng đá tượng trưng cho một cuộc đấu tranh để làm một cái gì đó theo cách của mình. Một cuộc xung đột về phương pháp cạnh tranh. Một người nào khác và bạn… những người đang ở tỷ lệ cược về cách để làm điều gì đó. Ví dụ: một người mơ ước đi bộ trên một sân bóng đá. Trong cuộc sống thực, ông đã có một cuộc thảo luận tại nơi làm việc với một đồng nghiệp về phương pháp đó là tốt nhất để làm một công việc.