Greyhound

Mơ về Greyhound là một điềm của may mắn cho tất cả những người mơ mộng. Greyhound trong giấc mơ tượng trưng cho tài sản, ngạc nhiên dễ chịu và tình bạn. Những khía cạnh này là trong cuộc sống của người mơ mộng. Nếu không, Greyhound là một biểu tượng của giấc mơ thông báo việc thực hiện các mong muốn trong tương lai.