Vuốt

Giấc mơ với móng vuốt tượng trưng cho khả năng thù địch. Biết rằng thiệt hại có thể được thực hiện nếu muốn. Tích cực, móng vuốt phản ánh mong muốn của mình để bảo vệ mình. Tiêu cực, móng vuốt có thể phản ánh một nhu cần để tự vệ. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cần phải cẩn thận với hành động của bạn hoặc những gì bạn nói với mọi người. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước mặc một chiếc găng tay với móng vuốt trên ngón Trong cuộc sống thực, người bạn của ông đã phản bội ông và ông đã cẩn thận suy nghĩ của tất cả mọi thứ đó là để có được trở lại với anh ta.