Gondola

Khi bạn mơ thấy hoặc cưỡi Gondola, sau đó một giấc mơ như vậy tượng trưng cho sự hài hòa, tình cảm và cân bằng. Có lẽ bạn đang hài lòng với giai đoạn nhất định của cuộc sống của bạn, nơi bạn có thể duy trì sự cân bằng giữa các cảm xúc cá nhân và lãng mạn của bạn, mà bạn cần một ai đó. Giấc mơ cũng có thể đề nghị bạn ở trên phanh, đặc biệt là nếu bạn đang làm việc chăm chỉ trong cuộc sống thức dậy của bạn.