Đầu gối

Mơ về đầu gối của bạn tượng trưng cho một mức độ hỗ trợ của bạn có thể nhận được. Nó cũng chỉ ra rằng bạn đang cảm thấy rất tình cảm. Cảm giác thiếu và quyền lực/kiểm soát các vấn đề cũng đi vào chơi. Bạn có thể có nhiều hơn bạn có thể xử lý.