L (thư)

chữ L trong một giấc mơ tượng trưng cho cuộc đối đầu với sự cân bằng. Điều này có nghĩa là bây giờ bạn phải đối mặt với mục đích của một tình huống over-the-End hoặc một vấn đề đã được cố định. Tích cực, nó có thể phản ánh một không còn lo lắng về điều gì đó. Biểu tượng được dựa trên bản vẽ của bức thư. Đường thẳng đứng tượng trưng cho cuộc đối đầu và đường ngang tượng trưng cho tổng số dư. L là lá thư thứ 12 của bảng chữ cái và Putin 12 tượng trưng cho sự kết thúc của một chu kỳ.