Cô (estudar)

ước mơ của việc học luật tại trường tượng trưng cho mối quan tâm của bạn hoặc lo lắng về tình hình một cuộc sống không công bằng như thế nào. Bạn có thể suy nghĩ về làm thế nào để có được trở lại vào một ai đó hoặc lực lượng một tình hình công lý.