Lemonade

Mơ ước rằng bạn đang uống nước chanh, có nghĩa là bạn đi đến độ dài lớn trong lòng người khác cũng không phải bằng chi phí của bạn.