Mân giấc mơ

Mân thơ mộng hoặc ước mơ, nơi bạn hoàn toàn nhận thức được mình mơ ước thường là kết quả của mức tăng của acetylcholine trong não. Một số mặt hàng thực phẩm, vitamin hoặc các chất khác (ví dụ như nicotin) được biết là có tác dụng này. Không có gì với một hiệu ứng đáng kể trên não như ma túy hoặc căng thẳng cũng có thể kích hoạt một giấc mơ mân. Thường xuyên, sự rõ ràng của một giấc mơ sáng suốt chính nó không có ý nghĩa biểu tượng. Vui lòng tham khảo phần tô sáng ước mơ của chúng tôi để biết thêm thông tin về cải thiện khả năng mơ ước của bạn. Ngoài ra, một giấc mơ Lucid tượng trưng có thể phản ánh một tình hình cuộc sống tỉnh táo là bất thường tuyệt vời hoặc là bất ngờ bạn với cách thực sự nó được.