Gỗ

Nếu bạn thấy gỗ trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy rằng bạn bắt đầu qua cuộc sống của bạn. Có lẽ có rất nhiều sự nhầm lẫn mà cần phải được làm sạch lên.