Sledgehammer

Để xem một cái búa tạ, khi bạn đang mơ ước, có thể được hiểu là biểu tượng của các rào cản tâm lý xung quanh bạn. Những trở ngại này được tạo ra nhân bản của chính mình. Trong giấc mơ bằng cách sử dụng một cái búa tạ làm việc như một kích hoạt để phá vỡ những rào cản nhân tạo.