Nếu bạn mơ ước sử dụng balô tượng trưng cho các nghĩa vụ làm cho bạn cảm thấy yếu, độ phân giải và dung lượng. Hãy chắc chắn rằng bạn không đóng gói quá nhiều và không thực hiện quá nhiều thứ trong túi của bạn, có nghĩa là bạn không nên mất quá nhiều trách nhiệm và nhiệm vụ.