Công cụ

Giấc mơ của một động cơ tượng trưng cho sức mạnh hoặc lực lượng quyết định. Một động cơ cũng có thể là đại diện của động lực hoặc hiệu quả của một tình huống. Một yếu tố trong một tình huống mà làm một cái gì đó làm việc giữ Đà. Xem xét các điều kiện của động cơ và bao nhiêu nó đang chạy. Nếu một động cơ không bắt đầu, nó có thể phản ánh một trở ngại đó là cản trở tiến trình và mục tiêu.