Nimbo, Halo, Halo

Mơ ước và nhìn thấy một Halo xung quanh bạn hoặc người khác cho thấy sự tiến bộ và tăng trưởng tinh thần sâu sắc.