Oca

Giấc mơ của một cái gì đó là Hollow tượng trưng cho các tình huống hoặc đặc điểm cá tính mà thiếu chất. Một cái gì đó trong cuộc sống của bạn là trống rỗng, vô dụng hoặc không đáng kể. Ví dụ: một người đàn ông mơ ước đứng trên một mặt trăng rỗng. Trong cuộc sống thực, ông đã có một nguy cơ phải đối mặt với một nỗi sợ hãi và nhận ra rằng không có gì phải lo lắng về. Ông sợ đã được hoàn toàn phóng đại.