Kính

Những ước mơ về kính tượng trưng cho một tình huống mà bạn đang thông minh nhận thấy tất cả các thời gian. Một xem rõ ràng hơn về một vấn đề hoặc tình hình. Một số khu vực của cuộc sống của bạn, nơi bạn đã đạt được một sự hiểu biết tốt hơn. Nhận ra điều gì đó có nghĩa là tất cả các thời gian, hoặc được đầy đủ ý thức về lý do tại sao bạn đang làm một cái gì đó. Nó cũng có thể là đại diện của tổng số nhận thức của bạn về hành vi của người khác hoặc tại sao một cái gì đó đang xảy ra. Ví dụ: một người mơ ước nhìn thấy một người phụ nữ có kính bị đe dọa bởi một lưỡi dao lớn. Trong cuộc sống thức dậy, ông luôn nhận thức được khả năng liên tục mất tất cả mọi thứ ông đã có trong một doanh nghiệp nếu ông đi bộ đi từ một đối tác kinh doanh không đáng tin cậy. Kính của người phụ nữ phản ánh lương tâm thông minh của mình hoặc cảm giác rõ ràng về lý do tại sao ông đã được lựa chọn để ở với một đối tác tin cậy bởi vì ông sợ mất tất cả mọi thứ ông đã làm việc cho.