Nghe

Mơ ước rằng bạn đang nghe một cái gì đó chỉ ra rằng bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến những gì bạn đang được nói và những gì bạn đang nhìn thấy. Có lẽ ước mơ của bạn là nói cho bạn để được tiếp nhận nhiều hơn để hướng dẫn/phê bình của người khác.