Ớt

Nếu bạn đã nhìn thấy hoặc nhìn thấy ớt trong một giấc mơ, thì đó có nghĩa là bạn đang cố gắng để đưa một số gia vị trong cuộc sống của bạn. Giấc mơ cũng có thể cho thấy các khía cạnh tình dục, chẳng hạn như sự thân mật và niềm đam mê.