Trăn

Những giấc mơ về một Python có thể đại diện cho nỗi sợ thất bại hoặc mất mát mà là không thể vượt qua. Một vấn đề hoặc tình hình tiêu cực mà cảm thấy quá mạnh cho bạn. Tin rằng một khi một điều được lợi hơn bạn, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nó.