Villa am Dom

Nhìn thấy một Filer móng trong giấc mơ có nghĩa là thay đổi tài chính và lý do tại sao những thay đổi này là các cạnh của cá tính của bạn hoặc mối quan hệ của bạn với người khác. Điều này có nghĩa là bạn cần phải mịn ra các kết nối của bạn. Có lẽ bạn là một chút quá khắc nghiệt và thô so với những người khác. Hơn nữa, hậu quả sẽ chỉ là tạm thời.