Cửa xoay

Ước mơ về một cánh cửa quay vòng tượng trưng cho các vấn đề, vấn đề hoặc cơ hội mà bạn có thể đi bộ trong vòng tròn. Vấn đề bạn cố gắng sửa chữa, nhưng giữ coming back. Cảm thấy như bạn đang đi hư không hoặc liên tục rơi trở lại thói quen cũ của bạn. Tiêu cực, một cửa xoay có thể phản ánh các vấn đề mà không quan tâm làm điều gì đó về. Một trạng thái liên tục làm lại một cái gì đó. Không có giải pháp cụ thể.