Chiếu

Để xem trong giấc mơ của bạn, các máy chiếu tượng trưng cho mong muốn của bạn để mở ra để mọi thứ đều mở và hiểu rõ. Bạn cần phải cố gắng để shed càng nhiều ánh sáng trên một chủ đề như bạn có thể. Cho dù bạn đang mơ ước trong bất kỳ bối cảnh hoặc bạn đang nhìn thấy một máy chiếu bỏng, nó tượng trưng cho rằng bạn đang được lưu giữ trong bóng tối trên các vấn đề nhất định…