Nga

Ước mơ được ở Nga tượng trưng cho một nhận thức đắm mình trong các tình huống xã hội, nơi mọi người xung quanh họ quan trọng trước khi tất cả. Tiêu cực, Nga có thể phản ánh cảm giác tích cực bị phá hoại hoặc repressed. Bạn có thể cảm thấy rằng những người khác không muốn được tự do để làm những gì vui lòng bạn và nhận thức được bản thân, đảm bảo rằng họ không. Cảm thấy hoàn toàn kiểm soát bởi những người khác hoặc không ai muốn có quyền lực. Nga cũng có thể phản ánh cách bạn luôn cố gắng để giữ cho người khác xuống. Nga cũng có thể là đại diện của cuộc cạnh tranh với ghen rằng bạn và những người khác đang cố gắng giữ cho chúng tôi yếu hơn. Cảm thấy rằng những người khác muốn ngăn cản bạn được tốt với quyền lực. Ngoài ra, Nga có thể phản ánh một thái độ kẻ trên một vấn đề quan trọng. Nga có thể là một dấu hiệu cho thấy ai đó muốn bạn cư xử. Một người hoặc tình huống đó là khủng khiếp như vậy mà họ không bao giờ muốn bạn có quyền lực riêng của bạn hoặc tự do.