Safari

Mơ ước rằng bạn đang ở trên một Safari có ý nghĩa tượng trưng của không được văn minh. Safari trong giấc mơ, có nghĩa là cần phải tự do Tổng số của xã hội. Có lẽ người mơ ước muốn từ chối các quy tắc và tiêu chuẩn xã hội. Safari cũng được hiểu như là một nỗ lực để phá vỡ miễn phí từ các tình huống mà hạn chế những người mơ mộng. Thường thì những tình huống này được tạo ra bởi các biên giới của quy định trong nền văn minh.