Đỉa

để nhìn thấy một con sâu đất liền hoặc thủy sinh với ly hút ở cả hai đầu hoặc được cắn bởi đỉa trong giấc mơ của bạn, đề cập đến một cái gì đó trong cuộc sống của bạn đó là thoát năng lượng và sức sống của bạn. Những giấc mơ có thể tham khảo những người, thói quen hoặc những cảm xúc tiêu cực mà đang hút bạn ra khỏi sức sống của bạn. Ngoài ra, nếu cơ thể của bạn được bao phủ trong leeches, sau đó bạn có cảm giác kinh tởm bởi cơ thể của riêng bạn hoặc đẩy lùi bởi một cái gì đó bạn đã làm được.