Tàn nhang

Khi bạn đang ngủ, mơ ước và nhìn thấy một tầm nhìn mà bạn có tàn nhang trên khuôn mặt của bạn, nó có nghĩa là sự cố không hài lòng sẽ được ngụy trang như là hạnh phúc và chạy nguy cơ mất người yêu của bạn.