Đèn giao thông

Những ước mơ về đèn giao thông tượng trưng cho một yếu tố kiểm soát cho sự tiến bộ của bạn trong một tình huống. Tiêu cực, nó có thể là một dấu hiệu cho thấy ai đó đang kiểm soát khả năng tiến bộ của họ. Một ánh sáng màu đỏ cho thấy rằng một người hoặc tình huống cần bạn phải chờ đợi hoặc giữ tại thời điểm này. Bạn có thể cảm thấy bị giữ lại hoặc thiếu kiên nhẫn. Một ánh sáng màu xanh lá cây cho thấy sự sẵn sàng hoặc bạn đã được cung cấp ánh sáng xanh. Điều kiện đang tiến hành với mục tiêu hoặc quyết định của họ.