Rhinestone

Để xem Rhinestone được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là niềm vui ngắn ngủi.