Của trotinette

Nếu bạn ước mơ của scooter, sau đó một giấc mơ như vậy chỉ ra phía bên mạo hiểm của bạn hoặc cho thấy sức mạnh và tham vọng mà không sợ bạn có.