Utopia

Giấc mơ của một utopia tượng trưng cho những tình huống mà mọi thứ hoạt động theo cách bạn muốn hoặc tất cả những người hiểu biết là thuận lợi của bạn. Ví dụ: một người phụ nữ mơ ước sống trong một Utopia. Trong thức dậy cuộc sống của gia đình ông là những người khó chịu để sống với trong nhiều năm của cuộc sống của mình cuối cùng đã rời nhà. Các Utopia phản ánh như thế nào tuyệt vời nó dường như có nhà tất cả cho mình.