Cây đũa phép

Giấc mơ với một cây đũa phép tượng trưng cho cảm giác có sự tự do hoặc quyền lực để thay đổi một tình huống bất cứ khi nào bạn muốn. Sức mạnh để kiểm soát, thao tác hoặc ảnh hưởng đến người khác một cách dễ dàng. Tiêu cực, các cây đũa thần có thể phản ánh thăm dò kiêu ngạo của cảm xúc khác hoặc bản chất tốt bởi vì nó rất dễ dàng. Lạm dụng khả năng của bạn để ảnh hưởng.